Правила компанії

Фундамент стабільної роботи

1 Загальні відомості

Загальні положення компанії "Keyfinanz GmbH" є складовою частиною всіх договорів (як у письмовій, так і у електронній формі) з Keyfinanz GmbH / ФРН (надалі "Keyfinanz GmbH", або компанія). Відмінні положення інтернаціональних партнерів не є складовою частиною договору. Додаткові угоди набирають чинності після передачі Клієнтом підтвердженого оригіналу угоди в письмовій формі. Усні висловлювання не мають юридичної сили. Компанія залишає за собою право на зміну даних загальних положень без додаткового повідомлення клієнта.

Повним та беззастережним прийняттям (акцептом) цих положень вважається подача замовлення в обліковій системі з WWW-сервера компанії.


2 Послуги дата-центру

2.1. Сервери,що розташовані у дата-центрі Keyweb AG, завдяки складній системній архітектурі під'єднані до різних мережевих магістралей. Вхідний та вихідний потоки даних дубльовано проходять та/або приймаються через різні маршрутизатори та перемикачі різними шляхами.

2.2. Середньорічна доступність внутрішньої мережі становить мінімум 99%. У зв'язку з тим, що мережа Інтернет є добровільним об'єднанням різних мереж і ресурсів, Keyfinanz GmbH не переймає відповідальності за роботу мережі Інтернет або її частин. У зв'язку з цим Клієнт попереджається про можливе виникнення порушень або обмежень послуг, що надаються компанією, якщо порушення викликані причинами, які перебувають поза сферою впливу Keyfinanz GmbH. Особливо це стосується випадків, коли сервер з технічної або іншої проблеми, яка знаходиться поза сферою впливу компанії, лише частково доступний або повністю недоступний. Keyfinanz GmbH зобов'язується вживати всіх заходів для підтримки роботи мережі та забезпечення її безпеки. У зв'язку з цим, компанія залишає за собою право на тимчасове відключення сервера з мережі енергопостачання або обмеження його підключення до глобальної мережі Інтернет.

2.3. Для надання гарантованої мережевої доступності необхідно проводити регулярні роботи з догляду за мережевою інфраструктурою. Через це можливе тимчасове переривання або обмежена робота з'єднань. В значній мірі дані роботи не зачіпають продукти клієнта. Якщо ж планові технічні роботи вимагають або можуть спричинити будь-які тимчасові обмеження у роботі продуктів клієнта, Keyfinanz GmbH зобов'язаний проінформувати клієнта про час, причини та терміни робіт, що проводяться. У разі непередбачених подій, що тягнуть за собою переривання та/або обмеження роботи продуктів клієнта, Keyfinanz GmbH залишає за собою право повноцінно проінформувати клієнта після остаточного усунення проблеми.


3 Пропозиції / Договір / Розірвання договору

Пропозиції та ціни є вільними від зобов'язань. Замовлення має юридичну силу з моменту виставлення рахунку. Особливі угоди є дійсними тільки після передачі нам підтвердженого оригіналу угоди в письмовій формі. У рахунку вказуються ціни,що існують на день його складання. Вони можуть бути оскаржені протягом 14 днів після виставлення рахунку. Перший рахунок включає решту днів поточного місяця і весь повний наступний місяць. Спочатку контракт укладається на місяць і може бути розірваний будь-якою зі сторін за 14 днів до терміну його закінчення.


4 Ціни / Умови оплати

Як правило, розрахунок відбувається при наданні послуг та/або поставці товару, наприклад, при видачі реєстраційних даних. Розрахунок проводиться відповідно до попередньо узгодженої форми оплати: кредитна карта, грошовий переказ, електронні грошові кошти (Webmoney, Rupay і т.п.). При оплаті клієнтом продукту в будь-якій валюті крім євро, курс валюти встановлює Keyfinanz GmbH. Так само компанія залишає за собою право змінювати курс. Причиною для цього може служити біржова зміна курсу валют. При використанні клієнтом форми оплати, що вимагає додаткових витрат на транзакцію, компанія має право включати такі витрати до рахунку клієнта. Термін платежу становить 7 днів нетто, враховуючи день, в який була проведена оплата. При порушенні умов терміну платежу, Keyfinanz GmbH має право стягнути з Вас витрати, що виникли, в обсязі, встановленому банком. При негативному поверненні запиту на зняття коштів, ми стягуємо з вас, незалежно від банку, суму 25 євро, за додаткову обробку даних. При сумніві в платоспроможності покупця ми залишаємо за собою право вимагати передплату. У випадку невиконання зобов'язань з боку покупця, ми в праві змінити умови контракту та/або блокувати його обліковий запис. При цьому витрати, що виникли, можуть бути внесені в рахунок та/або може бути пред'явлений позов про відшкодування збитку. Як послугу ми надаємо підтримку по електронній пошті виключно для технічної підтримки серверів та облікових записів.

4.1. Рахунок виставляється в електронній формі і має повну правову основу. На вимогу клієнта рахунок може бути висланий на електронну поштову скриньку клієнта у форматі PDF.

4.2. При передплаті на 6, 12 або 24 місяці ми надаємо знижки до 20%. При розірванні контракту до закінчення вже оплаченого терміну, ми залишаємо за собою право не повертати грошову різницю. Розірвання договору з нашого боку можливо у разі грубого порушення клієнтом умов договору.


5 Послуги / Терміни дії договору

Контракт про користування нашими послугами вступає в силу з моменту прийняття умов договору та надання нами реєстраційних даних. Оплата і розцінки за послуги визначаються умовами договору між клієнтом та провайдером. Термін договору закінчується згідно з домовленістю. Основні часові рамки вказані нижче.

  • a. Замовлення віртуального хостингу та/або (віртуального) виділеного серверу відбувається мінімум на один місяць з 14-ти денним терміном розірвання контракту до його закінчення. Контракт продовжується на місяць автоматично, якщо жодна з сторін не розірвала його у вище зазначений термін.
  • b. Оренда домен-імені здійснюється мінімум на 12 місяців. Договір автоматично продовжується на рік, якщо він не був розірваний з ініціативи однієї зі сторін за три місяці до терміну його закінчення.

Кожен договір може бути розірваний без зазначення причин та з урахуванням вище зазначених термінів. Перерахунок у разі перевитрати встановленого договором обсягу трафіку або інших послуг здійснюється після закінчення кожного місяця.


6 Домен

Домени реєструються "Keyfinanz GmbH" або уповноваженим партнером у відповідному мережевому інформаційному центрі (надалі NIC). Процес передачі даних відповідному NIC при реєстрації домену проходить автоматично. Клієнт може вважати замовлене домен-ім'я доступним і привласненим тільки після отримання підтвердження від відповідного мережевого інформаційного центру або "Keyfinanz GmbH". "Keyfinanz GmbH" не надає гарантій та не несе відповідальності за розподіл замовлених домен-імен.


7 Послуги, що надаються / Відповідальність сторін

Клієнт звільняє "Keyfinanz GmbH" від усіх вимог третіх осіб щодо наданих їм даних. Наша компанія не несе відповідальності за збереження даних на сторінці/сервері клієнта. Після того як дані клієнта були завантажені на сервер, клієнт ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ зробити резервну копію цих даних.

Для доступу до панелі керування клієнтові в електронному або письмовому вигляді надаються ім'я користувача та пароль. Він зобов'язується конфіденційно зберігати ці дані, не передавати їх третій особі та несе повну відповідальність за наслідки, що випливають з неправомірного використання цих даних.

Також клієнту відомо, що в Інтернеті існує можливість перехоплення даних, і він допускає цей фактор ризику. Наша компанія не несе відповідальності за порушення конфіденційності електронних листів або іншої інформації, що передається.

Компанія не гарантує, що віртуальний хостинг та (віртуальні) виділені сервери, що надаються, підтримують якусь певну послугу або програмне забезпечення. Послуги нашої компанії - це надання серверів клієнтам.

Компанія не переймає відповідальності за порушення, що виникають в межах мережі Інтернет. Так само, "Keyfinanz GmbH" не відповідає за пошкодження або їх наслідки, що викликані прямо або опосередковано сторінкою/сервером клієнта.

Компанія за жодних обставин не несе відповідальності перед клієнтом за можливий непрямий збиток. Непрямий збиток включає, але не обмежується: повне або часткове зупинення діяльності, втрату доходу, прибутку або репутації. Також клієнт погоджується звільнити від відповідальності компанію "Keyfinanz GmbH" за позовами третіх осіб, спрямованих в його сторону (клієнта).

Компанія несе відповідальність тільки за реальні збитки, претензії за якими були пред'явлені в письмовому вигляді. Граничний розмір відшкодування шкоди у будь-якому випадку не може перевищувати вартості замовленої послуги з обмеженням в 200 € за кожен випадок нанесення шкоди. Дія цього пункту не поширюється на фізичних осіб.

Всі претензії клієнтів стосовно послуг, що надаються, приймаються і розглядаються тільки у письмовому вигляді.

Інша відповідальність сторін, яка не передбачена цією угодою, визначається та застосовується у розмірі та порядку, встановленому чинним законодавством ФРН.


8 Захист інформації

Keyfinanz GmbH зобов'язується зберігати конфіденційність інформації клієнта, отриманої від нього при оформленні замовлення. При цьому, у випадках передбачених чинним законодавством ФРН, Keyfinanz GmbH може передати особисті дані клієнта компетентним інстанціям, державним установам та/або суду.


9 Зміст опублікованих даних

Компанія не зобов'язується перевіряти дані клієнта. Клієнт несе повну відповідальність за вміст належних йому сторінок, що знаходяться на орендованих у компанії "Keyweb AG" серверах.

Клієнт зобов'язується дотримуватися авторських прав (Copyrights), патентних норм, не порушувати права третіх осіб. У випадках порушення клієнтом перерахованих правил або порушення чинного законодавства ФРН, а також у випадках негативного піднесення інформації про третіх осіб або недотримання моральних статутів, що викликає обурення суспільства, компанія залишає за собою право на блокування сайту/сервера клієнта та розірвання контракту з ним.

Компанія залишає за собою право на блокування облікового запису/сервера клієнта в тому випадку, якщо вона/він викликає збої або неполадки у роботі технічного майданчика або інших клієнтів. Крім цього, компанія забороняє розміщення порталів завантаження (download), аудіо/відео порталів, файлообмінників, а так само streamingserver, без письмового дозволу з боку нашої фірми, на загальних лініях доступу. У разі оренди виділеної лінії доступу в мережу інтернет, даний пункт регулюється правилами користування виділеними лініями.

Клієнту забороняється проводити через свій домен рекламні розсилки, мейлбомбінг третім особам без повідомлення та згоди останніх, а так само розсилання спаму або інші протизаконні дії електронною поштою. В контексті цього пункту, "Бізнес Партнер", переймає відповідальність за дії своїх клієнтів.

Порушення перерахованих правил ведуть до миттєвого блокування сайту/сервера клієнта. Сторінки/сервери, що містять незаконну інформацію, наприклад, дитячу порнографію, будуть без попередження заблоковані та передані на розгляд до відповідних органів для відкриття кримінальної справи.


10 Чинне законодавство

Усі гарантії, що надаються, а також усі правові відносини між продавцем та покупцем, розглядаються згідно з вимогами чинного права Федеративної Республіки Німеччини.


11 Судові розгляди

Ерфурт (ФРН) - є місцем подання та проведення усіх судових розглядів.

Від 19.03.2014